Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 7.7.2022 pod č.j. MUKK - 31066/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 1610/158 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří bude při výstavbě " Novostavba rodinného domu Miřetice na parc. č. 1610/158, v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rodinného domu bude zajišťovat tepelné čerpadlo vzduch – voda. Doplňkovým zdrojem tepla bude krbová vložka BEF HOME THERM V 8 o jmenovitém výkonu 8 kW, palivo dřevo, účinnost 84 %, rozměry š820 x h470 x v1191, hmotnost 184 kg, teplota spalin 257 oC, hmotnostní průtok spalin 6 g/s, emise CO (při 13% O2) 0,0868 %, krbová vložka bude umístěna v 1. NP v obývacím pokoji . Odkouřeni bude provedeno do komína 200 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 8.7.2022 13:43:53 | přečteno 305x | zdenek.krupicka
load