Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 8.8.2022 pod č.j. MUKK - 35582/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší). Na pozemku p.p.č. 174/2 v k.ú. Veliká Ves bude při výstavbě " Vytápění RD na p.p.č. 174/2 v k.ú. Veliká Ves " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rodinného domu budou osazena krbová kamna Kratki BASIA 15 o jmenovitém výkonu 12 kW, palivo dřevo, účinnost 70 %, rozměry š790 x h482 x v761, hmotnost 128 kg. Odkouřeni bude provedeno do komína 200 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 16.8.2022 10:25:40 | přečteno 193x | zdenek.krupicka
load