Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 15.8.2022 pod č.j. MUKK -32861/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 3051/27, 3051/28 v k.ú. Kadaň bude při výstavbě " Myčka aut, příjezdová komunikace a přípojky inženýrských sítí k p.p.č. 3051/27, 3051/28 v k.ú. Kadaň " instalován nový zdroj tepla. Zdroj vytápění a ohřevu TUV v zázemí správce je navržen plynový kondenzační kotel Heat Master HM 30 N BG2000 o výkonu 35 kW, palivo zemní plyn, odkouřeni bude provedeno do nerezového komína nad střechu objektu.


Vytvořeno 16.8.2022 10:31:53 | přečteno 195x | zdenek.krupicka
load