Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 26.8.2022 pod č.j. MUKK - 38013/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 287/1 a 303/2 v k.ú. Loučná pod Klínovcem bude při výstavbě " Novostavba BD Typ A " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění bytového domu budou osazena dvě tepelná čerpadla vzduch – voda Buderus ODU14,2i o výkonu 14 kW. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna Romotop  TALA 06 o jmenovitém výkonu 5,9 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80,18 %, rozměry š500 x h390 x v1064, hmotnost 110 kg, teplota spalin 209 oC, hmotnostní průtok spalin 6,9 g/s, krbová kamna budou umístěna v 3. NP v bytech 3.05 a 3.06. Odkouřeni bude provedeno do samostatného komína Schiedel Permeter 25 nad střechu objektu.

Provozovatel zdroje znečišťování ovzduší bude zdroj provozovat v souladu s pokyny výrobce a provádět řádnou údržbu a seřízení tak, aby byly maximálně omezeny emise znečišťujících látek.


Vytvořeno 31.8.2022 9:50:36 | přečteno 51x | zdenek.krupicka
load