Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 17.8.2022 pod č.j. MUKK - 35717/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 2 v k.ú. Pokutice bude při výstavbě " Výstavba RD Pokutice " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rodinného domu bude osazeno teplené čerpadlo vzduch voda 9 kW. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna umístěna v 1. NP v obývacím pokoji o jmenovitém výkonu 5 kW, palivo dřevo. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.


Vytvořeno 31.8.2022 13:03:54 | přečteno 130x | zdenek.krupicka
load