Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 17.8.2022 pod č.j. MUKK - 36019/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 14/5 v k.ú. Rokle bude při výstavbě " Novostavba rekreační chaty – Ujlaky, p.p.č. 14/5 k.ú. Rokle " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rekreačního objektu budou osazena krbová kamna ROMOTOP GERONA o jmenovitém výkonu 9,5 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 82,36 %, rozměry š690 x h362 x v994, hmotnost 133 kg, teplota spalin 296 oC, hmotnostní průtok spalin 6,1 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 31.8.2022 13:04:29 | přečteno 315x | zdenek.krupicka
load