Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 21.9.2022 pod č.j. MUKK - 41814/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 316/3 v k.ú. Louchov bude při výstavbě " Ubytovací zařízení na p.p.č. 316/3, k.ú. Louchov " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rodinného domu bude zajišťovat teplené čerpadlo vzduch – voda. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna HAAS+SOHN Ovalis o jmenovitém výkonu 5 kW, palivo dřevo,  účinnost 80,5 %, rozměry š460 x h481 x v1552, hmotnost 127 kg, teplota spalin 300 oC, hmotnostní průtok spalin 4,7 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 29.9.2022 10:02:46 | přečteno 216x | zdenek.krupicka
load