Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 21.6.2021 pod č.j. MUKK - 25974/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 16/3,16/6 v k.ú. Kotvina bude při výstavbě " Domácí dílna s přístřeškem na p.č. 16/3,16/6 v k.ú. Kotvina " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění domácí dílny budou osazena krbová kamna Romotop Alpera E 01 Gobi 31360  o jmenovitém výkonu 4 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80,5 %, rozměry š528 x h394 x v996, hmotnost 123 kg, spotřeba paliva 1,2 kg/h, teplota spalin 247 oC, hmotnostní průtok spalin 6,4 g/s, emise CO2 9,59 %. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 21.6.2021 14:35:14 | přečteno 186x | zdenek.krupicka
load