Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 21.9.2022 pod č.j. MUKK - 39063/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 137/10 v k.ú. Černý Potok bude při výstavbě " Novostavba rekreačního objektu Chata Černý Potok " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rekreačního objektu bude osazeno tepelné čerpadlo země-voda. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna HAAS+SOHN Visby II s výměníkem o jmenovitém výkonu 10,2 kW, palivo dřevo, účinnost 78,9 %, rozměry š528 x h523 x v1012, hmotnost 194 kg, teplota spalin 302 oC, hmotnostní průtok spalin 9,2 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 29.9.2022 10:07:04 | přečteno 216x | zdenek.krupicka
load