Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 21.9.2022 pod č.j. MUKK - 39803/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší). Na pozemku p.p.č. 545/3, 546/1 v k.ú. Prunéřov bude při výstavbě " Rekreační chata na parcele č. 545/3, k.ú. Prunéřov " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rekreačního objektu bude osazeno tepelné čerpadlo. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna HAAS+SOHN Salerno II o jmenovitém výkonu 4 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 83,6 %, rozměry š502 x h386 x v993, hmotnost 93 kg, teplota spalin 245 oC, hmotnostní průtok spalin 3,6 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1.NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.


Vytvořeno 29.9.2022 10:07:36 | přečteno 296x | zdenek.krupicka
load