Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 21.9.2022 pod č.j. MUKK - 40109/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 935 v k.ú. Černýš bude při výstavbě " Novostavba RD na p.p.č. 935 v k.ú. Černýš " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rodinného domu bude zajišťovat teplené čerpadlo vzduch-voda a solárně termické panely. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna HAAS+SOHN ALYTUS II o jmenovitém výkonu 10,2 kW, palivo dřevo, účinnost 78,9 %, rozměry š551 x h539 x v1002, hmotnost 154 kg, teplota spalin 302 oC, hmotnostní průtok spalin 9,2 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 29.9.2022 10:19:48 | přečteno 218x | zdenek.krupicka
load