Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 21.9.2022 pod č.j. MUKK - 41512/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 94/16, st. 362, 94/1, 94/17, 94/18 v k.ú. Perštejn bude při dodatečném povolení stavby " Stavební úpravy a změna užívání objektu bez č.p./č.e., Perštejn " provozován nový zdroj tepla. Vytápění rekreačního objektu budou zajišťovat krbová kamna ABX Sicilia o jmenovitém výkonu 7 kW, palivo dřevo, účinnost 80,4 %, rozměry š760 x h481 x v1029, hmotnost 152 kg, teplota spalin 278 oC, hmotnostní průtok spalin 7,4 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v jídelně. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.


Vytvořeno 29.9.2022 10:20:17 | přečteno 215x | zdenek.krupicka
load