Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 4.10.2022 pod č.j. MUKK - 42358/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 307/1 v k.ú. Račetice bude při změně užívání stavby " Provozovna pro zpracování medu " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění provozovny a přípravu TUV bude osazen kotel AGRO – TECH MKG o jmenovitém výkonu 20 kW, palivo HUTR ořech II, třída kotle 4 (podle normy EN 303-5-2), účinnost 83 %, rozměry š 1110 x h 620 x v 1430, hmotnost 490 kg, kotel bude umístěn v kotelně. Odkouřeni bude provedeno do komína Shiedel 180 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 7.10.2022 12:35:35 | přečteno 184x | zdenek.krupicka
load