Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 27.10.2022 pod č.j. MUKK - 44788/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 1172/11 v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem bude při výstavbě " BÍLÁ VODA – areál pro sport a rekreaci s ubytováním " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění společných prostor v objektu A, pro zabezpečení vytápění a přípravu TUV budou osazeny 2 ks plynových kondenzačních kotlů Buderus GB 192 – 50i o jmenovitém výkonu 49 kW, palivo zemní plyn, účinnost spalování 88,7 %, rozměry š520 x h420 x v735, hmotnost 48 kg, emise NOx 26 mg/kWh, účinnost 109 %, kotle budou umístěny v kotelně. Odkouřeni bude provedeno turbo nad střechu objektu.


Vytvořeno 27.10.2022 15:25:58 | přečteno 254x | zdenek.krupicka
load