Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 27.10.2022 pod č.j. MUKK - 45111/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 163 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří bude při výstavbě " Stavební úpravy objektu č.p. 255, ul. Nad Tunýlkem, Klášterec nad Ohří " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rodinného domu bude nově osazeno teplené čerpadlo DHP Premium 08 kW H FULL. Dalším novým zdrojem tepla budou krbová vložka FIORINA  o jmenovitém výkonu 13 kW, palivo dřevo, tepelná účinnost 68 %, rozměry š648 x h403 x v487, hmotnost 88 kg, krbová vložka bude umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 180 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 27.10.2022 15:26:24 | přečteno 175x | zdenek.krupicka
load