Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 21.6.2021 pod č.j. MUKK - 26951/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 863/17, 877/1 v k.ú. Vejprty bude při výstavbě " Rodinný dům na p.č. 863/17, k.ú. Vejprty " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rodinného domu bude zajišťovat tepelné čerpadlo vzduch – voda o výkonu 11 kW. Jako doplňkový zdroj tepla budou osazena krbová kamna o jmenovitém výkonu 8 kW, palivo dřevo, kamna budou umístěn v 1. NP v místnosti č. 1.04 obývací pokoj. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 21.6.2021 14:40:10 | přečteno 238x | zdenek.krupicka
load