Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 1.11.2022 pod č.j. MUKK - 47752/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 558/3 v k.ú. Okounov bude při výstavbě " Novostavba RD Okounov " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rodinného domu bude osazeno tepelné čerpadlo vzduch – voda. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna Romotop SONE G 03 A o jmenovitém výkonu 6 kW, palivo dřevo, účinnost 83,58 %, rozměry š628 x h398 x v1390, hmotnost 155 kg, teplota spalin 214 oC, hmotnostní průtok spalin 7,4 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v denní místnosti. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 2.11.2022 15:54:43 | přečteno 230x | zdenek.krupicka
load