Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 1.11.2022 pod č.j. MUKK - 46072/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 1899 a 1900 v k.ú. Kadaň budou při výstavbě " Stavební úpravy objektu čp 1042-1043 ul. Chomutovská Kadaň " instalovány nové zdroje tepla. Pro vytápění čtyř bytů bude v každém bytě osazen plynový kondenzační kotel BUDERUS GB 172i-24 T50 s integrovaným zásobníkem TUV o objemu 48 l o jmenovitém výkonu 24 kW, palivo zemní plyn, účinnost spalování 97,5-102,2 %, kotel bude umístěn v koupelně. Odkouřeni bude provedeno do komína soustředným odkouřením 80/125 a sadou G+K nad střechu objektu.


Vytvořeno 3.11.2022 9:43:56 | přečteno 323x | zdenek.krupicka
load