Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 25.9.2022 pod č.j. MUKK - 47381/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 2953/244 v k.ú. Kadaň bude při výstavbě " Novostavba rodinného domu na p.č. 2953/244 v k.ú. Kadaň " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rodinného domu a přípravu TUV bude zajišťovat tepelné čerpadlo vzduch-voda výkon 12 kW. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna Romotop Evora 01 o jmenovitém výkonu 4,0 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80,53 %, rozměry š528 x h398 x v1312, hmotnost 143 kg, teplota spalin 247 oC, hmotnostní průtok spalin 6,4 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 8.11.2022 14:11:16 | přečteno 142x | zdenek.krupicka
load