Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 8.11.2022 pod č.j. MUKK - 49816/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku st.p.č. 215 v k.ú. Kovářská bude při výstavbě " Stavební úpravy Spojovací č.p. 196, Kovářská " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rodinného domu bude osazen elektro kotel a doplňkový zdroj tepla krbová vložka KRATKI ZUZANA 15 kW BS LEVÁ o jmenovitém výkonu 12 kW, palivo dřevo, účinnost 81 %, hmotnost 192 kg, teplota spalin 255 oC, krbová vložka bude umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 200 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 8.11.2022 14:21:51 | přečteno 200x | zdenek.krupicka
load