Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 14.11.2022 pod č.j. MUKK - 50845/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 532/27 v k.ú. Okounov bude při výstavbě " Novostavba RD vč. napojení na ing. sítě " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rodinného domu bude osazeno tepelné čerpadlo vzduch voda 12 kW. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna Bryne o jmenovitém výkonu 10 kW, palivo dřevo,  účinnost 81 %, rozměry š540 x h567 x v994, hmotnost 189 kg, teplota spalin 273 oC, hmotnostní průtok spalin 7,5 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 14.11.2022 17:20:19 | přečteno 135x | zdenek.krupicka
load