Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 11.11.2022 pod č.j. MUKK - 48726/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku st.p.č. 437 v k.ú. Perštejn bude při výstavbě " ČOV Perštejn " instalován nový zdroj znečišťování ovzduší. Navržená technologie ČOV 820 EO pracuje na principu SBR s předřazenou denitrifikací. Jedná se o reaktor s přerušovanou činností. V jedné nádrži dochází k denitrifikaci – míchání ponorným míchadlem, v druhé nádrži propojené s nádrží denitrifikace dochází k nitrifikaci při jemnobublinné aeraci, usazování aktivovaného kalu, odtahu přebytečného kalu a odtahu vyčištěné vody.


Vytvořeno 14.11.2022 17:27:15 | přečteno 139x | zdenek.krupicka
load