Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 21.11.2022 pod č.j. MUKK - 49869/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku st.p.č. 337 v k.ú. Kovářská bude při výstavbě " Rekonstrukce chalupy, Dlouhá 318, Kovářská " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rekreačního objektu bude osazeno tepelné čerpadlo vzduch – voda. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna Jotul F 305 R B o jmenovitém výkonu 7 kW, palivo dřevo, účinnost 79 %, rozměry š560 x h395 x v850, hmotnost 163 kg, krbová kamna budou umístěna v 1. NP ve společenské místnosti. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 24.11.2022 11:25:48 | přečteno 47x | zdenek.krupicka
load