Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 21.6.2021 pod č.j. MUKK - 28067/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 79/250 v k.ú. Vadkovice bude při výstavbě " Novostavba rekreační chaty, p.p.č. 79/250, k.ú. Vadkovice " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rekreačního objektu bude tepelným čerpadlem. Jako doplňkový zdroj tepla budou krbová kamna ROMOTOP Gerona o jmenovitém výkonu 8 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80 %, rozměry š690 x h408 x v994, hmotnost 133 kg, teplota spalin 263 oC, kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji č. 1.05. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 21.6.2021 15:25:46 | přečteno 158x | zdenek.krupicka
load