Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 30.11.2022 pod č.j. MUKK - 52900/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší). Na pozemku p.p.č. 480/3 v k.ú. Libědice bude při výstavbě " Hala na výrobu dřevěných obalů, včetně zpevněných ploch, příjezdové komunikace, oplocení, vodovodní a kanalizační přípojky bezodtokové jímky a elektro přípojky, Čejkovice, k. ú. Libědice " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění SO.10 sídla firmy bude osazen kotel TERMO-TECH KRS TECH DUO  o jmenovitém výkonu 18 kW, palivo dřevo, třída kotle 5 (podle normy EN 303-5-2), účinnost 90,4 %,  hmotnost 385 kg, teplota spalin 183 oC, kotel bude umístěn v kotelně. Odkouřeni bude provedeno do komína 158 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 1.12.2022 13:10:40 | přečteno 143x | zdenek.krupicka
load