Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 30.11.2022 pod č.j. MUKK - 53288/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 3265 a 3266 v k.ú. Kadaň bude při výstavbě " Novostavba polyfunkčního objektu a skladovací haly Kadaň " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění domu bude osazen kondenzační kotel Junkers Suprapur KSBR 30 o jmenovitém výkonu 30 kW, palivo zemní plyn, účinnost 98,9 %, rozměry š394 x h466 x v930, hmotnost 52 kg, kotel bude umístěn v technické místnosti. Odkouřeni bude provedeno nad střechu C zařízení.

Skladovací hala bude vytápěna 9 ks stropními plynovými topidly SCHULTE UDSA 011 o jmenovitém výkonu 11 kW, palivo zemní plyn, odkouřeni bude provedeno nad střechu C zařízení.


Vytvořeno 1.12.2022 13:11:17 | přečteno 154x | zdenek.krupicka
load