Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 1.12.2022 pod č.j. MUKK - 53756/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 906/40 v k.ú. Vernéřov bude při výstavbě " Novostavba RD na p.p.č. 906/40 v k.ú. Vernéřov " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rodinného domu bude osazeno tepelné čerpadlo a doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna s výměníkem HAAS SOHN ALYTUS II o jmenovitém výkonu 10,2 kW, palivo dřevo, účinnost 78,9 %, rozměry š551 x h539 x v1002, hmotnost 154 kg, teplota spalin 302 oC, hmotnostní průtok spalin 9,2 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 1.12.2022 13:13:00 | přečteno 139x | zdenek.krupicka
load