Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 21.12.2022 pod č.j. MUKK - 56457/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 14/5 v k.ú. Rokle bude při výstavbě " Novostavba rekreační chaty – Ujlaky, p.p.č. 14/5 k.ú. Rokle " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rekreačního objektu budou osazena krbová kamna ROMOTOP ESPERA 03 o jmenovitém výkonu 10 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80 %, rozměry š540 x h518 x v1080, hmotnost 212 kg, teplota spalin 292 oC, hmotnostní průtok spalin 7,9 g/s, emise CO (při 13% O2) 0,0828 %, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 6.1.2023 11:21:34 | přečteno 12x | zdenek.krupicka
load