Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 10.1.2023 pod č.j. MUKK – 1199/2023 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 203/6, 203/8, 203/1, 202/1, 201/1, 98/22 v k.ú. Horní Halže bude při výstavbě " Novostavba rekreačního objektu na parcele č. 203/6, k.ú. Horní Halže " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rekreačního objektu bude osazeno tepelné čerpadlo vzduch – voda 8kW a doplňkový zdroj tepla krbová vložka BEF PASSIVE 6 o jmenovitém výkonu 3,8 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 86 %, rozměry š640 x h380 x v1191, hmotnost 116 kg, teplota spalin 193 oC, hmotnostní průtok spalin 3 g/s, emise CO (při 13% O2) 0,0814 %, krbová vložka bude umístěna 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 11.1.2023 9:54:48 | přečteno 15x | zdenek.krupicka
load