Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 11.12023 pod č.j. MUKK - 608/2023 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší). Na pozemku p.p.č. 70/1 v k.ú. Vejprty bude při dodatečném povolení stavby " Dodatečné povolení stavebních úprav se změnou v užívání prodejny na byty, Nerudova č.p. 590/4, p.p.č. 70/1, k.ú. Vejprty " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění domu bude osazen plynový kotel Immergas victrix tera 24 plus ng o jmenovitém výkonu 24,1 kW, palivo zemní plyn, třída NOx – 6, kotel bude umístěn v 1. NP v technické místnosti. Odkouřeni bude provedeno na fasádu.


Vytvořeno 11.1.2023 16:20:46 | přečteno 19x | zdenek.krupicka
load