Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 29.6.2021 pod č.j. MUKK - 29283/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 558/4, 532/14 v k.ú. Okounov bude při výstavbě " Novostavba typového RD SOLO 117 " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rodinného domu bude zajištovat tepelné čerpadlo vzduch – vzduch a elektrické přímotopné podlahové vytápění. Jako doplňkový zdroj tepla budou krbová kamna o jmenovitém výkonu 4 kW, palivo dřevo, kamna budou umístěna v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína Schidel Asolut nad střechu objektu.


Vytvořeno 1.7.2021 10:44:44 | přečteno 195x | zdenek.krupicka
load