Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 1.2.2023 pod č.j. MUKK - 4701/2023 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 480/49 v k.ú. Úhošťany bude při výstavbě " Novostavba rodinného domu, p.p.č. 480/49, k.ú. Úhošťany " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rodinného domu bude zajišťovat tepelné čerpadlo vzduch – voda. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna ROMOTOP TALA N 01 o jmenovitém výkonu 5,9 kW, palivo dřevo, účinnost 78 %, rozměry š480 x h433 x v1064, hmotnost 113 kg, teplota spalin 292 oC, hmotnostní průtok spalin 7,3 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 1.2.2023 16:10:16 | přečteno 38x | zdenek.krupicka
load