Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 1.2.2023 pod č.j. MUKK - 5227/2023 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 227/21 v k.ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří bude při výstavbě " Výstavba RD bungalov typ 1471 na p.p.č. 227/21 v k.ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rodinného domu bude zajišťovat tepelné čerpadlo vzduch – voda. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna HAAS+SOHN MOLDE o jmenovitém výkonu 6 kW, palivo dřevo, účinnost 80,6 %, rozměry š589 x h482 x v1177, hmotnost 233 kg, teplota spalin 302 oC, hmotnostní průtok spalin 5,9 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 2.2.2023 9:39:14 | přečteno 31x | zdenek.krupicka
load