Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 10.2.2023 pod č.j. MUKK - 6872/2023 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 79/234 v k.ú. Vadkovice bude při výstavbě " Novostavba rekreační chaty na p.p.č. 79/234, k.ú. Vadkovice " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rekreační stavby budou osazeny přímotopy. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna HAAS SOHN LEVANGER o jmenovitém výkonu 6 kW, palivo dřevo, účinnost 76,7 %, rozměry š490 x h401 x v900, hmotnost 108 kg, teplota spalin 376 oC, hmotnostní průtok spalin 4,6 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v pobytové místnosti. Odkouřeni bude provedeno do komína 130 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 10.2.2023 11:25:35 | přečteno 20x | zdenek.krupicka
load