Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 10.2.2023 pod č.j. MUKK - 7389/2023 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 1172/35 v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem bude při výstavbě " Objekt D5 " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění objektu budou osazeny dva plynové kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB 192-35i o jmenovitém výkonu 35 kW, palivo zemní plyn, účinnost 88,8-98,8 %, š425 x h520 x v735, hmotnost 48 kg, kotle budou umístěny v technické místnosti v 1. PP. Odkouřeni bude provedeno nad střechu objektu.


Vytvořeno 10.2.2023 13:10:02 | přečteno 23x | zdenek.krupicka
load