Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 27.2.2023 pod č.j. MUKK - 9285/2023 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 291/57 v k.ú. Račetice bude při výstavbě " Novostavba rodinného domu, p.p.č. 291/57, k.ú. Račetice " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rodinného domu bude zajišťovat tepelné čerpadlo ACOND PRO-N. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna Romotop LUGO N 04 AKUM o jmenovitém výkonu 5,9 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80,1 %, rozměry š560 x h470 x v1579, hmotnost 252 kg, teplota spalin 209 oC, hmotnostní průtok spalin 6,9 g/s, emise CO (při 13% O2) 7,23 %, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v místnosti č. 105 obývací pokoj s kuchyní. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.Vytvořeno 27.2.2023 11:06:58 | přečteno 27x | zdenek.krupicka
load