Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 8.7.2021 pod č.j. MUKK - 29677/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 532/19 v k.ú. Okounov bude při výstavbě " Novostavba rodinného domu s garáží, p.p.č. 532/19, k.ú. Okounov " instalován nový zdroj tepla. Hlavním zdrojem vytápění rodinného domu bude tepelné čerpadlo. Jako doplňkový zdroj budou osazena krbová kamna ROMOTOP Gerona o jmenovitém výkonu 8 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80 %, rozměry š690 x h408 x v994, hmotnost 133 kg, teplota spalin 263 oC, hmotnostní průtok spalin 7 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína Schiedel Absolut 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 8.7.2021 13:09:24 | přečteno 235x | zdenek.krupicka
load