Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 1.3.2023 pod č.j. MUKK - 9970/2023 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 396/15, 396/30 v k.ú. Loučná pod Klínovcem bude při výstavbě " Přístavba garáže, kotelny a 1 bytové jednotky " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění objektu a přípravu TUV bude osazen plynový kondenzační kotel Buderus Logamax GB 192i-35 o jmenovitém výkonu 35 kW, palivo zemní plyn, účinnost 88,8-98,8 %, š425 x h520 x v735, hmotnost 48 kg, kotel bude umístěn v kotelně v 1. NP. Kotel bude odkouřen typovým soustředěným turboodkouřením 80/125 mm s ukončením typovou střešní hlavicí nad střechu objektu.


Vytvořeno 1.3.2023 12:50:39 | přečteno 24x | zdenek.krupicka
load