Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 15.3.2023 pod č.j. MUKK - 12412/2023 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 1258/1 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří bude při výstavbě " Novostavba RD na p.p.č. 1258/1 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rodinného domu bude zajišťovat teplené čerpadlo vzduch – voda. Doplňkovým zdrojem tepla bude krbová vložka DYNAMIC 2G 35.46.01 o jmenovitém výkonu 4 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80,37 %, rozměry š590 x h390 x v1161, hmotnost 114 kg, teplota spalin 247 oC, hmotnostní průtok spalin 6,2 g/s, krbová vložka bude umístěn v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do třísložkového nerezového komína nad střechu objektu.


Vytvořeno 16.3.2023 11:18:33 | přečteno 17x | zdenek.krupicka
load