Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 15.3.2023 pod č.j. MUKK - 13094/2023 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 1911/14 v k.ú. České Hamry u Vejprt bude při výstavbě " Výstavba objektu na pozemku p.p.č. 1911/14 v k.ú. České Hamry u Vejprt " instalován nový zdroj tepla. Hlavním zdrojem vytápění objektu bude tepelné čerpadlo vzduch – voda. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna o jmenovitém výkonu 7,5 kW, palivo dřevo, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína Schiedel UNI PARAT nad střechu objektu.


Vytvořeno 16.3.2023 11:18:59 | přečteno 20x | zdenek.krupicka
load