Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 17.5.2023 pod č.j. MUKK - 22702/2023 souhlas s kolaudačním souhlasem stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 1899 a 1900 v k.ú. Kadaň byly při výstavbě " Stavební úpravy objektu čp 1042-1043 ul. Chomutovská Kadaň " instalovány nové zdroje tepla. Pro vytápění čtyř bytů byl v každém bytě osazen plynový kondenzační kotel Vaillant se zásobníkem TUV eco TEC plus ioniDetect VUI 26/CS/1-5 (N-INT2) o jmenovitém výkonu 20 kW, palivo zemní plyn, normovaná účinnost 109,5 %, hmotnost 55,3 kg, teplota spalin 85 oC, kotel bude umístěn v koupelně. Odkouřeni bude provedeno do komína soustředným odkouřením 80/125 a sadou G+K nad střechu objektu.


Vytvořeno 17.5.2023 17:37:48 | přečteno 42x | zdenek.krupicka
load