Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 17.5.2023 pod č.j. MUKK - 20666/2023 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 387 v k.ú. Veliká Ves bude při výstavbě " Vytápění rodinného domu čp. 6 Nové Třebčice " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rodinného domu budou osazena krbová kamna ABX Stockholm TV o jmenovitém výkonu 12 kW, palivo dřevo, účinnost 81,6 %, rozměry š626 x h485 x v1230, hmotnost 165 kg, teplota spalin 243 oC, hmotnostní průtok spalin 11,4 g/s. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.


Vytvořeno 17.5.2023 17:38:16 | přečteno 42x | zdenek.krupicka
load