Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 8.7.2021 pod č.j. MUKK - 29631/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 203 v k.ú. Veliká Ves bude při výstavbě " Rodinný dům na p.p.č. 203 v k.ú. Veliká Ves " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rodinného domu bude zajištovat elektrokotel. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna Haas+Sohn Marma o jmenovitém výkonu 10 kW, palivo dřevo-uhelné brikety-dřevěné brikety, účinnost spalování 79 %, rozměry š660 x h442 x v1100, hmotnost 133 kg, teplota spalin 222 oC, hmotnostní průtok spalin 12,4 g/s. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 8.7.2021 13:10:22 | přečteno 205x | zdenek.krupicka
load