Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Žadatel: SASME Reality s.r.o., Tušimice 26, 432 01 Kadaň, IČ 04558120 v zastoupení Bc. Dagmar Kovačíková, Dvořákova 1118, 432 01 Kadaň, IČ 67215611

Žádost o: Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr: Na pozemku p.p.č. 184/4, 348 a st.p.č. 102 v k.ú. Kryštofovy Hamry bude při výstavbě " Rodinný dům k.ú. Kryštofovy Hamry p.p.č. 184/4, 348 a st.p.č. 102 " instalován nový zdroj tepla.

Doplňkový zdroj tepla pro vytápění rodinného domu budou zajišťovat krbová kamna Romotop Evora 01 o jmenovitém výkonu 4,0 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80,53 %, rozměry š528 x h398 x v1312, hmotnost 143 kg, teplota spalin 247 oC, hmotnostní průtok spalin 6,4 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do nerezového komína 150 mm nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 16.7.2021 11:31:59 | přečteno 328x | zdenek.krupicka
load