Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 20.2.2021 pod č.j. MUKK - 31574/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 43/2 a 81/2 v k.ú. Černý Potok bude při výstavbě " Bytový dům Černý Potok čp. 59 " instalován nový zdroj tepla. Vytápění bytového domu bude zajištěno tepelným čerpadlem vzduch – voda. Doplňkovým zdrojem vytápění budou krbová kamna ABX IBERIA K o jmenovitém výkonu 7 kW, palivo dřevo – dřevěné brikety – hnědouhelné brikety, účinnost spalování 80 %, rozměry š746 x h498 x v993, hmotnost 154 kg, teplota spalin 210 oC, hmotnostní průtok spalin 8,7 g/s, krbová kamna budou umístěna ve společenské místnosti v přízemí. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.


Vytvořeno 20.7.2021 14:57:15 | přečteno 253x | zdenek.krupicka
load