Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že na základě žádosti žadatele SKI - VILLAGE a.s., Pařížská 68/9, Praha 1, IČ 27884023 zastoupení SINGS projekční ateliér, s.r.o., Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov, IČ 22800069  udělil dne 23.4.2021 pod č.j. MUKK - 15214/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 325/109, 325/110, 325/111 v k.ú. Loučná pod Klínovcem bude při výstavbě " Výstavba bytových domů Bolzano a Brixen " instalován nový zdroj tepla. Vytápění bytů v bytových domech bude zajišťovat kotel Buderus GB 172-14 Buderus Logamax GB 172-14 o výkonu 14 kW, palivo zemní plyn, účinnost spalování 105,5 %, hmotnostní tok spalin max/min výkon 6,0 - 1,4 g/s, teplota spalin max/min výkon 65/58 C, normový emisní faktor CO <=10 mg/kWh, normový emisní faktor NOx <=35 mg/kWh, CO2 při max. výkonu vytápění 9,3 %, CO2 při min. výkonu vytápění 8,6 %. Odkouřeni bude provedeno do komína Schiedel Multi Profi nad střechu objektu. Doplňkovým zdrojem tepla bude krbová vložka ROMOTOP HEAT 2G 42.50.01 o jmenovitém výkonu 5 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 84 %, rozměry š419 x h491 x v1003, hmotnost 105 kg, teplota spalin 235 oC, hmotnostní průtok spalin 3,7 g/s. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 23.4.2021 13:09:56 | přečteno 101x | zdenek.krupicka
load