Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 20.7.2021 pod č.j. MUKK - 32024/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 79/223 v k.ú. Vadkovice bude při výstavbě " Rekreační objekt Vadkovice " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rekreačního objektu budou osazena krbová kamna Romotop Alpera F03 o jmenovitém výkonu 4 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80,53 %, rozměry š520 x h318 x v974, hmotnost 120 kg, teplota spalin 247 oC, hmotnostní průtok spalin 6,4 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 26.7.2021 16:05:41 | přečteno 236x | zdenek.krupicka
load