Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 30.7.2021 pod č.j. MUKK - 33929/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 240/12 a st.p.č. 194 v k.ú. Kotlina bude při výstavbě " Rekonstrukce chaty Měděnec k.ú. Kotlina na p.p.č. 240/12 a st.p.č. 194 " instalován nový zdroj tepla. Doplňkovým zdrojem vytápění rekreačního objektu budou krbová kamna Blist Ekonomik LM o jmenovitém výkonu 7 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 74 %, rozměry š32 x h32 x v93, hmotnost 36 kg, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 120 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 30.7.2021 10:34:32 | přečteno 214x | zdenek.krupicka
load