Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 27.8.2021 pod č.j. MUKK - 35557/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 3064/2 v k.ú. Kadaň bude při výstavbě " Bytová nástavba – restaurace Astra nová kolonie 1550, Kadaň " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění dvou bytových jednotek bude v každé jednotce osazen plynový kondenzační kotel Geminox THRS 19 M75H o výkonu 2,7–18,0 kW, palivo zemní plyn, teplota spalin 58-67 oC, hmotnostní průtok spalin 4,5-31,3 kg/h, kotel bude umístěn v zádveří. Odkouřeni bude provedeno koaxiálním potrubím 80/125 mm nad střechu objektu


Vytvořeno 27.8.2021 14:34:35 | přečteno 235x | zdenek.krupicka
load