Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 27.8.2021 pod č.j. MUKK - 37078/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 227/12 v k.ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří bude při výstavbě " Stavba RD včetně přípojek a domovní ČOV na parcele p.č. 227/12 k.ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří " instalován nový zdroj tepla. Zdrojem tepla pro rodinný dům bude závěsný kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 192-15i o jmenovitém výkonu 17 kW, palivo zemní plyn, energetická účinnost 94 %, hmotnost 45,6 kg, kotel bude umístěn v 1. NP v technické místnosti. Odkouřeni bude provedeno nad střechu objektu. Doplňkovým zdrojem tepla bude krbová vložka Romotop Impression L 2g S 58.60.34.21 o jmenovitém výkonu 7,4 kW, palivo dřevo, energetická účinnost 81,6 %, rozměry š703 x h487 x v1324, hmotnost 174 kg, teplota spalin 234 oC, hmotnostní průtok spalin 6,7 g/s, krbová vložka bude umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.


Vytvořeno 27.8.2021 14:35:27 | přečteno 144x | zdenek.krupicka
load